MLA (Modern Language Association)

Till databasen

Ämne: Språk

Materialtyp: Artiklar

Referenser med vissa fulltextlänkar från tidskrifter, böcker och avhandlingar. Tyngdpunkten ligger på språkvetenskap, t.ex. lingvistik, semantik, översättning, retorik och stilistik, men här finns också en del referenser till litteraturkritik, konstvetenskap, film etc. Det engelska materialet dominerar, men det finns dock ytterligare ett 60-tal andra språk representerade. I avtalet ingår också MLA Directory of Periodicals, en omfattande förteckning av tidskrifter inom det språkvetenskapliga området. Möjlighet finns att avgränsa sökningen till vetenskapligt granskade artiklar (peer reviewed).

MLA - En guide för sökning (05:57)