NE:s ordböcker

Till databasen

Ämne: Språk

Materialtyp: Uppslagsverk och ordböcker

De ordböcker som ingår är:

 • NE:s danska ordbok (sv-da/da-sv)
 • NE:s engelska ordbok (sv-en/en-sv + fackordbok, medicinsk och teknisk ordbok)
 • NE:s franska ordbok (sv-fr/fr-sv)
 • NE:s italienska ordbok (sv-it/it-sv)
 • NE:s norska ordbok (sv-no/no-sv)
 • NE:s portugisiska ordbok (sv-po/po-sv)
 • NE:s ryska ordbok (sv-ry/ry-sv)
 • NE:s spanska ordbok (sv-sp/sp-sv)
 • NE:s svenska ordbok (+ skolordlista, språkbruk, synonymer)
 • NE:s svenska synonymordbok
 • NE:s tyska ordbok (sv-ty/ty-sv)
 • Lexins minoritetsordböcker