Naxos Music Library

Till databasen

Ämne: Musik och bild

Materialtyp: Musik

Musikstreamingtjänst. Den allra största delen utgörs av klassisk musik, men här återfinns också bl.a. en hel del jazz, folkmusik och världsmusik. Innehållet är utgivet på skivbolaget Naxos, samt på ett stort antal andra bolag. Tjänsten innehåller också en rad andra resurser för musikintresserade, t.ex. handböcker, ordböcker, libretton etc.