NB-ECEC (Nordic Base of Early Childhood Education and Care)

Till databasen

Ämne: Pedagogik

Materialtyp: Artiklar, Avhandlingar, uppsatser, rapporter

Nordic Base of Early Childhood Education and Care innehåller kvalitetsbedömd forskning om barn i förskoleåldern (0–6 år). Databasen har utvecklats i samarbete mellan Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), svenska Skolverket och norska Utdannelsesdirektoratet. Den uppdateras varje år.