OED (Oxford English Dictionary)

Till databasen

Ämne: Språk

Materialtyp: Uppslagsverk och ordböcker

Ordbok över engelska språket med bland annat etymologiska förklaringar.