OSAIL (Oxford Scholarly Authorities on International Law)

Till databasen

Ämne: Rättsvetenskap och juridik

Materialtyp: Uppslagsverk och ordböcker

Referensverk inom internationell juridik.