Overton

Till databasen

Ämne: Generell/Ämnesövergripande

Materialtyp: Altmetri/bibliometri; Avhandlingar, uppsatser, rapporter

Overton innehåller fulltexter och är samtidigt ett verktyg för att identifiera och mäta forskningens genomslag i policyfrågor. I Overton finns grå litteratur såsom policydokument, offentligt tryck, myndighetsriktlinjer och rapporter från tankesmedjor och andra icke-statliga organisationer.

Vill du spara sökningar, bokmärken m.m. kan du skapa ett konto hos Overton. I övrigt kan du använda databasen utan att behöva skaffa ett eget konto.