Overton

Till databasen

Ämne: Generell/Ämnesövergripande

Materialtyp: Bibliometri och avhandlingar, uppsatser, rapporter

Overton innehåller fulltexter och är samtidigt ett verktyg för att identifiera och mäta forskningens genomslag i policyfrågor. I Overton finns grå litteratur såsom policydokument, offentligt tryck, myndighetsriktlinjer och rapporter från tankesmedjor och andra icke-statliga organisationer.