Oxford Art Online

Till databasen

Ämne: Design, Musik och bild

Materialtyp: Uppslagsverk och ordböcker

Ett antal olika uppslagsverk och lexikon inom konstvetenskap, utgivna av Oxford University Press. UB har tillgång till Grove Art Online, som motsvarar innehållet i The Dictionary of Art (34 vol). Dessutom till The Oxford Companion to Western Art, Encyclopedia of Aesthetics och The Concise Oxford Dictionary of Art. Uppslagsverken kan sökas tillsammans eller var för sig.