Oxford Music Online

Till databasen

Ämne: Musik och bild

Materialtyp: Uppslagsverk och ordböcker

UB har tillgång till The Oxford Companion to Music, The Oxford Dictionary of Music och Grove Music Online som i sin tur innehåller:

  • The New Grove Dictionary of Music and Musicians
  • The New Grove Dictionary of Jazz
  • The New Grove Dictionary of Opera
  • The Norton Grove Dictionary of Women Composers
  • The Grove Dictionary of American Music
  • The Grove Dictionary of Musical Instruments