Oxford Reference

Till databasen

Ämne: Generell/Ämnesövergripande

Materialtyp: Uppslagsverk och ordböcker

Innehåller ett stort utbud av samlänkade ordböcker och ämnesspecifika uppslagsverk inom de flesta ämnesområden.