PAIS (Public Affairs Information service)

Till databasen

Ämne: Ekonomi, Samhällsstudier

Materialtyp: Artiklar

Referenser till tidskriftsartiklar, böcker, offentligt tryck, forskningsrapporter, konferenstryck etc. inom främst följande ämnesområden: nationalekonomi, företagsekonomi, statsvetenskap, internationella relationer, juridik, sociologi, demografi och statistik. Här återfinns publikationer från ca 120 länder, från 1914 och framåt. Möjlighet finns att avgränsa sökningen till vetenskapligt granskade artiklar (peer reviewed).