Politics Collection

Till databasen

Ämne: Statsvetenskap

Materialtyp: Artiklar m.m.

Index- och fulltextdatabaser som täcker statsvetenskap och offentlig politik:

  • PAIS (Public Affairs Information Service) Index - innehåller referenser till artiklar, böcker, grå litteratur, konferensartiklar m.m. från 1914 och framåt.
  • Policy File Index - information från amerikanska tankesmedjor, icke-statliga organisationer, forskningsinstitut m.m. från 1990 och framåt.
  • Political Science Database - innehåller fulltexter till tidskrifter inom statsvetenskap, offentlig politik och internationella relationer. Den innehåller också avhandlingar,  konferenspublikationer, policydokument m.m. från 1985 och framåt.
  • WPSA (Worldwide Political Science Abstracts) - innehåller referenser till artiklar inom statsvetenskap, internationella relationer, internationell rätt och offentlig förvaltning från 1909 och framåt.