Popfakta

Till databasen

Ämne: Musik och bild

Materialtyp: Arkivmaterial

I Popfakta kan du söka bland de utgivningar av svensk populärmusik som Svenskt Rockarkiv har i sina samlingar. I databasen hittar du "allt och alla som varit med och skapat svensk populärmusikhistoria".