PQDT (ProQuest Dissertations & Theses citation index)

Till databasen

Ämne: Generell/Ämnesövergripande

Materialtyp: Avhandlingar, uppsatser, rapporter

Omfattande databas med stor geografisk spridning som innehåller referenser till avhandlingar inom de flesta ämnesområden från 1600-talet och framåt.