Predatory reports

Till databasen

Ämne: Generell/Ämnesövergripande

Materialtyp: Publicera vetenskapligt

Predatory reports är ett verktyg som hjälper forskare att undvika att publicera sig i tveksamma tidskrifter. Tidskrifterna granskas av specialister utifrån ett antal indikatorer för att forskare ska kunna undvika rovtidskrifter och tveksamma tidskrifter.