PsycInfo

Till databasen

Ämne: Psykologi m.m.

Materialtyp: Artiklar

Referenser och vissa fulltextlänkar till tidskriftsartiklar, böcker, avhandlingar och forskningsrapporter inom psykologi och angränsande ämnen såsom psykiatri, pedagogik, ekonomi, medicin, omvårdnad, farmakologi, juridik, lingvistik och socialt arbete. Möjlighet finns att avgränsa sökningen till vetenskapligt granskade artiklar (peer reviewed).

PsycINFO - en kort guide (10:21)