PubMed

Till databasen

Ämne: Medicin, hälsa och vård

Materialtyp: Artiklar

Referenser och vissa fulltextlänkar till artiklar inom medicin, biomedicin, odontologi, omvårdnad etc. 

MeSH - att använda ämnesord i PubMed (04:56)

Advanced search - Query box, fältsökning och blocksökning i PubMed (5:34)