Regs4ships

Till databasen

Ämne: Sjöfart

Materialtyp: Fakta

Regs4ships innehåller regler, lagstiftning och publikationer (inklusive cirkulär, resolutioner, konventioner med mera) från 22 flaggstater, EU, ILO och IMO inklusive SOLAS, MARPOL och STCW.