RILM Abstracts of Music Literature

Till databasen

Ämne: Musik och bild

Materialtyp: Artiklar

RILM (Répertoire International de Littérature Musicale) är en musikvetenskaplig databas som innehåller referenser och abstracts från tidskrifter inom traditionell musik, populärmusik, jazz och klassisk musik från tidigt 1800-tal till nutid. Även referenser från böcker, avhandlingar och konferenstryck. Möjlighet finns att avgränsa sökningen till vetenskapligt granskade artiklar (peer reviewed).