RILM Abstracts of Music Literature with Full Text

Till databasen

Ämne: Musik

Materialtyp: Artiklar

Musikvetenskaplig databas för tidskrifter inom traditionell musik, populärmusik, jazz och klassisk musik från tidigt 1800-tal till nutid. Databasen innehåller också referenser från böcker, avhandlingar och konferenstryck. Möjlighet finns att avgränsa sökningen till vetenskapligt granskade artiklar (peer reviewed).