SCB:s branschnyckeltal

Till databasen

Ämne: Management

Materialtyp: Fakta

SCB:s branschnyckeltal ger dig möjlighet att jämföra ett företags starka och svaga sidor och innehåller 46 olika nyckeltal för cirka 800 branscher som presenteras i form av median och kvartilvärden. Jämförelse sker på branschnivå och antal anställda.

Branschnyckeltalen omfattar samtliga aktiebolag och ekonomiska föreningar som bedrivit verksamhet under referensåret exklusive finansiella företag såsom banker, investment- och försäkringsbolag. För att ett företag ska ingå i beräkningarna krävs en omsättning på minst 10 000 kronor.