Science Direct

Till databasen

Ämne: Naturvetenskap m.m.

Materialtyp: Artiklar

Omfattar tidskriftstitlar inom ämnesområdena biologi, kemi, medicin, samhällsvetenskap, ekonomi och teknik. Via Science Direct ges också tillgång till uppslagsverket International Encyclopedia of Public Health.

ScienceDirect - En introduktion till databasen (06:40)