SciFinder

Till databasen

Ämne: Kemi m.m.

Materialtyp: Artiklar

SciFindern innehåller litteratur inom framförallt kemi, men även biomedicin, miljö, teknik, jordbruk och materialkemi. För att börja använda CAS-Scifinder måste du först registrera ett konto.

Registrera ett konto

OBS! Sitter du utanför universitetets nätverk kan det vara problem att använda Internet Explorer. Pröva i så fall att använda en annan webbläsare.