SciFree

Till databasen

Ämne: Generell/Ämnesövergripande

Materialtyp: Publicera vetenskapligt

SciFree Journal Search Tool är en söktjänst för tidskrifter med open access-publicering. Tjänsten vänder sig till forskare som vill veta vilka tidskrifter som omfattas av bibliotekets avtal med förbetalda eller rabatterade publiceringsavgifter (APC).