SciVal

Till databasen

Ämne: Generell/Ämnesövergripande

Materialtyp: Altmetri/bibliometri

SciVal är ett bibliometriskt analysverktyg som bygger på databasen Scopus. Här finns publicerade forskningsdata från fler än 21 000 forskningsinstitutioner i över 230 länder världen över.