Scopus

Till databasen

Ämne: Generell/Ämnesövergripande

Materialtyp: Bibliometri

Vetenskaplig litteratur och webbresurser på abstrakt- och citeringsnivå. Täcker tidskrifter inom naturvetenskap, medicin, teknologi, samhällsvetenskap och en del humaniora. Förutom vetenskapliga tidskrifter, varav ett stort antal är Open Access-tidskrifter, innehåller Scopus även bland annat konferenspublikationer, branschpublikationer och patent.