SIS standarder

Till databasen

Ämne: Teknik m.m.

Materialtyp: Standarder

Universitetsbiblioteket har genom abonnemang på tjänsten SIS standarder tillgång till ett antal standarder. Urvalet görs i dialog mellan biblioteket och universitetets användare. Innehållet i de aktuella standarderna uppdateras kontinuerligt.