Skogforsk

Till databasen

Ämne: Skog- och träteknik

Materialtyp: Artiklar, uppsatser, rapporter

Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av skogsbruket och staten. 

Institutets forskningsområden:

 • Arbetsmiljö
 • Logistik och transport
 • Mark och vatten
 • Miljöhänsyn
 • Planering
 • Plant och frö
 • Skogsentreprenad
 • Skogsskador
 • Skogsskötsel
 • Skogsträdsförädling
 • Teknik och maskinarbete
 • Virke och skogsbränsle