SND (Svensk nationell datatjänst)

Till databasen

Ämne: Generell/Ämnesövergripande

Materialtyp: Avhandlingar, uppsatser, rapporter

SND har som uppgift att synliggöra och tillgängliggöra svenska forskningsdata. I den nationella forskningsdatakatalogen kan du söka studier inom olika ämnesområden. Här hittar du allt från surveydata till biologiska provdata och stora forskningsserier som SHARE (Survey of Health Ageing and Retirement in Europe), SOM (Samhälle, Opinion och Medier) och VALU (SVT:s vallokalsundersökning).
I SND-katalogen beskrivs både data som kan nås via katalogen och data som nås via en annan portal/aktör. Vissa data är direkt nerladdningsbara från katalogposten medan andra finns tillgängliga via beställning. Alla listade data är dock gratis att ta del av.