Social Services Abstracts

Till databasen

Ämne: Socialt arbete

Materialtyp: Artiklar

Referenser till vetenskapliga tidskrifter, avhandlingar, böcker, konferenstryck etc. inom främst socialt arbete och angränsande ämnesområden såsom socialpolitik, social välfärd, gerontologi samt hälso- och sjukvård. Startåret är 1979. Möjlighet finns att avgränsa sökningen till vetenskapligt granskade artiklar (peer reviewed).

Att söka vetenskapliga artiklar i Social Services Abstracts (05:38)