Sociological Abstracts

Till databasen

Ämne: Samhällsstudier

Materialtyp: Artiklar

Referenser till internationella tidskrifter, avhandlingar, böcker och konferenstryck inom ämnet sociologi och närliggande ämnesområden. Möjlighet finns att avgränsa sökningen till vetenskapligt granskade artiklar (peer reviewed).

Att söka efter vetenskapliga artiklar i Sociological Abstracts (05:30)