Sociology Collection

Till databasen

Ämne: Sociologi

Materialtyp: Artiklar m.m.

Referens- och fulltextdatabaser inom sociologi och angränsande ämnen:

  • ASSIA (Applied Social Sciences Index & Abstracts) - referenser till artiklar inom hälso- och sjukvård, socialt arbete, sociologi och psykologi från 1987 och framåt.
  • SSA (Social Services Abstracts) - referenser till artiklar, avhandlingar m.m. inom socialt arbete från 1979 och framåt.
  • Sociological Abstracts - referenser till artiklar, avhandlingar, böcker m.m. inom framför allt sociologi från 1952 och framåt.
  • Sociology Database - fulltextartiklar och avhandlingar m.m. inom sociologi och socialt arbete från 1985 och framåt.