SPORTDiscus

Till databasen

Ämne: Idrottsvetenskap

Materialtyp: Artiklar

Referenser med vissa fulltextlänkar inom idrottsvetenskap men ämnen som idrottsmedicin, fysiologi, coaching, idrottspsykologi, hälsovetenskap, träning, näringslära, doping, turism etc. Innehållet hämtas från bl.a. internationella tidskrifter, böcker, konferenstryck och avhandlingar.

Att söka vetenskapliga artiklar i SportDiscus (07:00)