Statista

Till databasen

Ämne: Nationalekonomi och statistik

Materialtyp: Fakta

Statista innehåller mer än en miljon olika statistiska sammanställningar inom över 80 000 olika ämnen. Statista hämtar data från 18 000 olika källor och kombinerar ekonomiska data, konsumentinsikter, opinionsundersökningar och demografiska trender. Data kan laddas ned i olika format och tabeller, grafer och diagram återanvändas i exempelvis presentationer.

Ladda ner rapporter, excelfiler eller trendspaningar inom följande områden:
  • Consumer Goods & FMCG
  • Internet
  • Media & Advertising
  • Retail & Trade
  • Sports & Recreation
  • Technology & Telecommunications
  • Transportation & Logistics
  • Travel, Tourism & Hospitality