SveMed+

Till databasen

Ämne: Hälso- och vårdvetenskap

Materialtyp: Artiklar

Observera att databasen inte längre uppdateras.

Referenser till nordiska artiklar inom det medicinska området, varav en del är av mer populärvetenskaplig karaktär. Referenserna täcker tiden 1978-2019 och gäller förutom biomedicin också patientinformation och icke kliniska aspekter av hälso- och sjukvård.