SveMed+

Till databasen

Ämne: Medicin, hälsa och vård

Materialtyp: Artiklar

Referenser till nordiska artiklar inom det medicinska området, varav en del är av mer populärvetenskaplig karaktär. Referenserna täcker tiden 1977-2019 och gäller förutom biomedicin också patientinformation och icke kliniska aspekter av hälso- och sjukvård.