Svensk byggtjänst

Till databasen

Ämne: Byggteknik

Materialtyp: Fakta

Svensk Byggtjänst är landets ledande informationsföretag inom byggsektorn och tillhandahåller vissa av de stora informationstjänsterna på området. Som student har du tillgång till flera av dessa tjänster, t.ex. AMA (Allmän material- och arbetsbeskrivning), Bygginfo (nyheter om lagar, regler och teknik inom bygg, el, energi, VVS etc.), Byggkatalogen (information om byggvaror och leverantörer) och E-bokhyllan (databas för lagar, regler, förordningar inom byggsektorn).

Studenter måste dock först registrera sig och därefter aktivera tjänsterna, vilket görs via länkarna nedan. Registrering och aktivering av tjänster görs en gång/läsår.

Länk till sida för registrering och aktivering