Svenska dagstidningar

Till databasen

Ämne: Generell/Ämnesövergripande

Materialtyp: Dagspress

I tjänsten Svenska Dagstidningar hittar du alla svenska dagstidningar från 2014 och framåt. Aftonbladet, Dagens industri, Dagens nyheter, Expressen, Svenska dagbladet finns fullständigt digitaliserade. Dessutom finns ytterligare cirka 400 tidningstitlar som i olika grad digitaliserats av Kungliga biblioteket. Tjänsten fylls ständigt på med både äldre och nytt material. Dagstidningarna tillgängliggörs tidigast fyra månader efter respektive tidnings publiceringsdatum.

Du kan söka i alla artiklar hemifrån och läsa de artiklar som är äldre än 115 år. Nyare artiklar är upphovsrättsskyddade och kan bara läsas på särskilda datorer. Det finns två sådana datorer på UB, en i Kalmar och en i Växjö. Det finns ingen utskriftsmöjlighet men det går att skicka sparade sidor till sin registrerade e-postadress.

Karta: dator Svenska Dagstidningar i Växjö 

Karta: dator Svenska Dagstidningar i Kalmar