Svenska tidningar

Till databasen

Ämne: Generell/Ämnesövergripande

Materialtyp: Dagspress

I tjänsten Svenska tidningar hittar du material från närmare 2000 olika tidnings- och tidskriftstitlar. Den innehåller alla svenska tidningar från 2014 och framåt. Bland annat Aftonbladet, Dagens industri, Dagens nyheter, Expressen och Svenska dagbladet finns fullständigt digitaliserade. Tjänsten fylls ständigt på med både äldre och nytt material. Dagstidningarna tillgängliggörs fyra månader efter respektive tidnings publiceringsdatum.

Du kan söka i alla artiklar hemifrån och läsa de artiklar som är äldre än 100 år. Nyare artiklar är upphovsrättsskyddade och kan bara läsas på särskilda datorer. Det finns två sådana datorer på UB, en i Kalmar och en i Växjö. Det finns ingen utskriftsmöjlighet men det går att skicka sparade sidor till sin registrerade e-postadress.

Karta: dator Svenska tidningar i Växjö 

Karta: dator Svenska tidningar i Kalmar