Svenska WebDewey

Till databasen

Ämne: Biblioteks- och informationsvetenskap

Materialtyp: Fakta

Svensk översättning av DDK (Dewey decimalklassifikation). Tjänsten kräver lösenord som erhålls i UB:s infodisk.