Svenska.se (Svenska Akademiens ordböcker)

Till databasen

Ämne: Språk

Materialtyp: Uppslagsverk och ordböcker

Med denna webbtjänst kan du söka i tre ordböcker från Svenska Akademien på en gång: SAOL, SO och SAOB.

  • Svenska Akademiens Ordlista (SAOL) betraktas som den in­officiella normen för stavning och böjning av modern svenska, men där finns även viss information om ords betydelser. 

  • Svensk ordbok (SO) ger en in­gående beskrivning av ord­förrådet i modern svenska. Tyngd­punkten ligger på vad uppslags­orden betyder och hur de används, men du kan även höra hur orden uttalas och läsa om ordens historia.
     
  • Svenska Akademiens ordbok (SAOB) är en historisk ordbok som beskriver svenskt skrift­språk från 1521 till våra dagar. SAOB är ett viktigt hjälpmedel framför allt vid läsning av äldre texter.