Swedish House of Finance National Research Data Centre

Till databasen

Ämne: Management

Materialtyp: Fakta

Swedish House of Finance National Research Data Centre har sju databaser som tillhandahåller olika typer av svensk finansiell data exempelvis årsrapporter, juridiska dokumnet, ESG, aktiepriser, patent etc. Swedish House of Finance National Research Data Centre fiansieras av svenska staten via Vinnova och den svenska privata finanssektorn.

Datauppsättningarna är endast tillgängliga för universitetet och högskolor.

• Fama French Factors: Trefaktorsmodellen (marknad, storlek, värde), förbättrar den traditionella CAPM-modellen genom att förklara större delar av långsiktiga förväntade avkastningsvariationer.
• FinBas: Finansiell data såsom daglig aktiekursdata vid stängning, företagsåtgärder och fundamental fakta från de nordiska börserna, MTF:er och OTC-marknaderna.
• Historiska arkiv: Årsredovisningar för bolag noterade på Stockholmsbörsen från 1912 till 1978, de officiella börslistorna från Stockholmsbörsen 1912-2007.
• NASDAQ HFT: innehåller alla meddelanden (order, annulleringar och affärer) som skickas och tas emot av Stockholmsbörsens matchningsmotor.
• Nordic Compass, SHOF:s ESG-databas: Innehåller ESG-data om börsnoterade nordiska företag.
• Serrano: Historiska bokslut för svenska företag
• PAtLink: Matchningsfil mellan patent- och varumärkesinformation och organisationsinformation