Tabellverket på nätet

Till databasen

Ämne: Historia

Materialtyp: Arkivmaterial

I tabellverksdatabasen hittar du statistik om befolkningen i Sveriges församlingar mellan åren 1749 och 1859. Databasen innehåller alla de uppgifter om församlingarnas befolkning som svenska präster fyllde i och sände in till Tabellkommissionen i Stockholm. Nu är materialet tillgängligt genom Demografiska databasens försorg. Du kan söka i materialet genom sökverktyget Tabellverket på nätet.

1859 inrättades Statistiska centralbyrån (SCB) och övertog ansvaret.