Taylor & Francis E-books

Till databasen

Ämne: Generell/Ämnesövergripande

Materialtyp: E-böcker

E-bokskollektionen innehåller böcker inom de flesta ämnesområden men tyngdpunkten ligger på ämnen inom Konst och humaniora samt Samhällsvetenskap.

Vi har tillgång till de mest använda Taylor & Francis-titlarna i Sverige. Kollektionen innehåller också många öppet tillgängliga böcker.