Ulrichsweb

Till databasen

Ämne: Generell/Ämnesövergripande

Materialtyp: Fakta

Förteckning och beskrivning av internationella tidskrifter inom ett flertal ämnesområden. För varje tidskrift finns detaljerad information såsom språk, periodicitet, kontaktuppgifter, startår, ansvarig utgivare, ISSN etc. Även tidskriftens vetenskapliga status (referee-granskning) och uppgifter om valda ämnesområden och var artiklarna indexeras och kan köpas ingår i beskrivningen.

Ulrichsweb - Att söka efter en specifik tidskrift (02:22)