Uppsök

Till databasen

Ämne: Generell/Ämnesövergripande

Materialtyp: Uppsatser

Uppsök är en söktjänst för examensarbeten och studentuppsatser i fulltext från svenska universitet och högskolor. De studentuppsatser och examensarbeten som ingår i databasen är elektroniskt publicerade i fulltext vid respektive lärosäte.