Världens religioner (NE)

Till databasen

Ämne: Religionsvetenskap

Materialtyp: Fakta

I Världens religioner kan man utforska världen ur perspektivet religion och livsåskådningar. En karta visar världsreligionernas utbredning och leder vidare till statistik, viktiga platser, jämförelser och fördjupningar.