Web of Science: Arts & Humanities Citation Index

Till databasen

Ämne: Humaniora, Kultur, språk och design

Materialtyp: Artiklar, Bibliometri

Arts & Humanities Citation Index (AHCI) omfattar tidskrifter inom humaniora och konst. Du söker i deldatabasen genom att följa följande steg.

  1. Välj Web of Science Core Collection under Search in.
  2. Välj Arts & Humanities Citation Index under Editions.

Web of Science - för grund- och avancerad nivå (16:09)