Web of Science: Science Citation Index

Till databasen

Ämne: Teknik, Hälso- och livsvetenskap m.m.

Materialtyp: Artiklar

Science Citation Index (SCI) Expanded omfattar vetenskapliga tidskrifter inom tekniska och naturvetenskapliga ämnesområden. Du söker i deldatabasen genom att följa följande steg.

  1. Välj Web of Science Core Collection under Search in.
  2. Välj Science Citation Index under Editions.

Web of Science - för grund- och avancerad nivå (16:09)