Web of Science: Social Science Citation Index

Till databasen

Ämne: Samhällsvetenskap m.m.

Materialtyp: Artiklar

Social Science Citation Index (SSCI) omfattar vetenskapliga tidskrifter inom främst samhällsvetenskapliga ämnesområden. Du söker i deldatabasen genom att följa följande steg.

  1. Välj Web of Science Core Collection under Search in.
  2. Social Science Citation Index under Editions.

Web of Science - för grund- och avancerad nivå (16:09)