Web of Science

Till databasen

Ämne: Generell/Ämnesövergripande

Materialtyp: Artiklar, Bibliometri

Utgör en samlad portal för sökning i följande citeringsindex:

 • Science Citation Index omfattar vetenskapliga tidskrifter inom tekniska och natur- vetenskapliga ämnesområden.
 • Social Science Citation Index omfattar vetenskapliga tidskrifter inom främst samhällsvetenskapliga ämnesområden.
 • Arts & Humanities Citation index omfattar tidskrifter inom humaniora och konst. 

Följande databaser ingår också:

 • Emerging Sources Citation Index (ESCI) - ett ämnesövergripande index som omfattar vetenskapliga tidskrifter som ännu ej ingår i något av indexen ovan.
 • Medline
 • Scielo
 • Russian Citation Index
 • Korean Journal Index
 • EndNote Web – ett webb-baserat referenshanteringsprogram
 • Kopernio – ett tillägg till webbläsare som hittar både öppet tillgängliga versioner av en artikel och artiklar som användaren har tillgång till via abonnemang
 • Publons – en webbtjänst för akademiker att verifiera och visa upp sitt arbete som sakkunniggranskare för vetenskapliga tidskrifter

Web of Science - för grund- och avancerad nivå (16:09)