Web of Science

Till databasen

Ämne: Generell/Ämnesövergripande

Materialtyp: Artiklar, Altmetri/bibliometri

Utgör en samlad portal för sökning i följande citeringsindex:

  • Science Citation Index (SCIE) omfattar vetenskapliga tidskrifter inom tekniska och naturvetenskapliga ämnesområden.
  • Social Science Citation Index (SSCI) omfattar vetenskapliga tidskrifter inom främst samhällsvetenskapliga ämnesområden.
  • Arts & Humanities Citation index (AHCI) omfattar tidskrifter inom humaniora och konst. 
  • Emerging Sources Citation Index (ESCI) - ett ämnesövergripande index som omfattar vetenskapliga tidskrifter som ännu ej ingår i något av indexen ovan.

Följande databaser ingår också:

  • Medline
  • Scielo
  • Korean Journal Index
  • EndNote Web – ett webb-baserat referenshanteringsprogram
  • API Lite

Web of Science - för grund- och avancerad nivå (16:09)