Web of Science: ESCI

Till databasen

Ämne: Generell/Ämnesövergripande

Materialtyp: Artiklar; Altmetri/Bibliometri

Emerging Sources Citation Index innehåller artiklar från tidskrifter som är under utvärdering och ännu ej ingår i något av de övriga indexen (SCI, SSCI, AHCI) i Web of Science