Worldwide Political Science Abstracts

Till databasen

Ämne: Statsvetenskap

Materialtyp: Artiklar

Referenser inom samhällsvetenskap, främst statsvetenskap och angränsande ämnen så som internationella relationer, välfärdssystem, miljöfrågor och förvaltning. Databasen innehåller referenser från 1975 och framåt, varav en stor del är publicerade utanför USA. Möjlighet finns att avgränsa sökningen till vetenskapligt granskade artiklar (peer reviewed).